GE MIG EN LEDTRÅD

HJÄLTEMOD

 

I föreställningen ”Hjältemod” (arbetsnamn) ämnar vi undersöka

Hjältebegreppet utifrån både dess mytiska historia och dess moderna innebörd.

Vi kommer alltså att kretsa kring både de vardagliga och de arketypiska hjältenamnen och kritiskt granska dess betydelse för oss ”icke-hjältar”.

 

Vari ligger skillnaden mellan förebilder, föregångare, pionjärer och hjältar? Ett led i granskningen blir logiskt då frågor kring mod och dess specifika beskaffenhet. Och som en ytterligare logisk följd: civilcourage.

 

Föreställning bygger på ett manus av Tobias Allvin som inspirerats av författaren Joseph Campbells forskning och litteratur kring myter och hjältar. Tobias har också skrivit musiken som kommer att utgöra en viktig del i uppsättningen.

 

Alltså. Musik och sånger, djuplodande resonemang och scener, humor och fräckhet kommer att utmärka denna produktion av Theatron.

 

Föreställning bygger på ett manus och musik av Tobias Allvin som inspirerats av författaren Joseph Campbells forskning och litteratur kring myter och hjältar. Tobias har också skrivit musiken som kommer att utgöra en viktig del i uppsättningen.

 

Dramaturgi: Mikael Olsson

Regi: Karin Parrot – Janzon

Skådespelare: Suzanna Santrac och Zeljko Santrac

Scenbild: Peter Holm

Ljus: Kicki Renberg

 

Vi skapar ett samtalsforum efter föreställningen med publiken, där vi samtalar om konkreta hjältar. Tillsammans med vårt arbetsmaterial kan lärare och elever arbeta med frågeställningar kopplade till föreställningen.

 

Foto: Riki Virc

Kulturföreningen THEATRON

Zeljko Santrac & Suzanna Santrac

Vildgåsvägen 23 A,

227 35 Lund, Sverige

Tel. 0708 82 59 21

info@teatertheatron.se

 

 

WEB EDITOR: Oliver Santrac